Eeltöötlus

Kontakt:
Valdeku 132          color@inlook.ee                    Tallinn 11216         Tel.: 6 585 708
E-R 7.30-16.00

Küsi >.

Inlook Color OÜ kollektiivpuhkus 15.-28.07.2024

  

Oluline teave kliendile

2012.05.11

RAL-värv või mitte? Lubatavad värvihälbed

Tihtipeale kasutatakse ühel objektil mitme eri tarnija värvitud tooteid ning tellija kasutab nende värvi määramiseks RAL-koodi ilma mingi lisateabeta. Ehkki värvikood on sama, näib toodete värv erinev. Miks see nii on?

Seda juhtub sageli. RAL gemeinnützige GmbH kodulehel on terve jaotis pühendatud selle teema valgustamisele. Probleemi lahendus võib mõnikord olla väga lihtne: valige lisaks värvile ka värvitootja. Märkige projektinõuetes mitte RAL-kood, vaid valitud tootja konkreetne tootekood. Siis kaetakse objekti kõik värvitavad esemed sama tootja värviga (kui see on võimalik) ja siin kirjeldatud probleemi esinemistõenäosus on märkimisväärselt väiksem.

Lisame mõned viited RAL gemeinnützige GmbH lehele, kus on mainitud probleemi kirjeldatud:

Viited saksakeelsetele artiklitele:

https://www.ral-farben.de/farbtoleranzen.html?&L=0
https://www.ral-farben.de/ral-9006-und-ral-9007.html?&L=0


Viited ingliskeelsetele artiklitele:

https://www.ral-farben.de/farbtoleranzen.html?&L=1
https://www.ral-farben.de/ral-9006-und-ral-9007.html?&L=1

 

                                                                          Tõlge eesti keelde

Lubatavad värvihälbed

Kõige sagedamini puudutavad RAL-värvikaardi teenindusele esitatavad küsimused värvi esitust ja värvitud esemete kõrvalekaldeid RAL-skaalast, mille alusel vastav tellimus esitati. Sellised küsimused saabuvad pahatihti kaebuse kujul. Mida vähem on kliendil kogemust, seda enam teeb talle tavaliselt tuska teade, et RAL ei sea mingeid piire, mille ületamisel ei oleks RAL-värv enam RAL-värv.

Suurtel ettevõtetel on erilised vahendid ja koolitatud töötajad selleks, et värve üpris täpselt kontrollida ja tagada toote värvi vastavus nende arusaamaga värvist. Pealegi saavad suured tellijad tehingu sõlmimisel ise teatud piirid seada, sest neile on see küsimus kõigiti tuttav ja enamasti kasutavad nad värvi mingil kindlal või väga olulisel eesmärgil. Neil on võimalus sõlmida leping, millele toetuda. Seega sellised tarbijad RAL-ile küsimusi lubatud värvihälvete kohta ei esita.

Meelehärmi tuleb ette väikeste ja keskmiste klientide seas, kellel puuduvad nii vajalikud värvimõõduriistad kui ka piisavad teoreetilised teadmised selles valdkonnas. Harilikult ei esine eri toodete värvimisel või katmisel erilise kattega olulisi probleeme, kuid nii mõnigi kord on väikesed ettevõtted vahendajad või alltöövõtjad, mistõttu nende tooted ühendatakse kolmandate poolte toodetega.

Sellisel juhul võib lepingus olla nõue või tingimus, et toodetavate pindade värv peab täielikult vastama muude pindade värvile. Praktika näitab, et see põhjustab sageli vaidlusi ja standardite puudumisel tuleb peale osa väljavahetamise ka hinda alandada, toodet täiustada jne.

Eriti päevakohane on see metallkonstruktsioonide osade tootjatele sõltumata sellest, kas nad katavad pindu ise või ostavad juba kaetud lametooteid. Olenevalt pinnadisainist tulevad sellistel elementidel värvivarjundid väga selgelt esile. Pealekauba liidetakse need tihtipeale teiste tootjate valmistatud osade, näiteks uste, valgusribade või -katetega.

Isegi pindade katmisel sama lakiga jätavad eri pinnastruktuurid erineva mulje. Lisaks tekitab probleeme asjaolu, et tihti töödeldakse pind erineval meetodil (näiteks värvi piserdamise, pulbervärvimise jm teel). See paneb kohe peas idanema mõtte „hoomamatust riskist“.

Selliseid komistuskive ei tule ette väga sageli. Siiski teeb rahutuks, et enamasti on värvihälbe määramine emotsionaalne.

Vaidluse tekkimisel peaks olema vähemalt võimaluski juhinduda mingitest paika pandud suunistest. Lisaks peaks väikestel ettevõtetel olema vastava tellimuse esitamisel võimalus värve mõõta. Tuleks koostada autode kordusviimistluse standardi DIN 6175 sarnased juhtnöörid.

Antud juhul ei piisaks ühe RAL-värvi numbri rakendusala piiramisest teatud keskse värvi asukohani. Esiteks juba sellepärast, et sõltuvalt tootmisharust võivad lubatud olla nii väikesed kui ka väga ulatuslikud kõrvalekalded. Teiseks ei sobiks seesugune värvipiiride üldine määratlus nagunii ühelegi tootmisharule.

Kuna toote värv kui selle kvaliteedikriteerium on sama tähtis (ja mõnikord isegi tähtsam) kui toote teised aspektid, oleks lubatavate kõrvalekallete suuniste koostamine raske ülesanne, isegi kui juhtnöörid oleksid vaid soovituslikku laadi.

Seni on aga värvimõõduriistadeta klientide kaebuste vältimiseks kõige mõistlikum leppida kokku varakult esitatavate spetsiaalse tähistusega mudelite osas, mis oleks lepingu lahutamatu osa.

 

RAL-värv või mitte?

Kui tellimus esitatakse RAL-numbrite põhjal, ei peaks mingeid probleeme tekkima, sest igale numbrile vastab teatud toon. RAL peab esitama vastavad värvimudelid. Värvitootjad kasutavad mudelina ja tootmisprotsessis kvaliteedi kontrollimiseks registrite 840-HR ja 841-GL kohustuslikke värviskaalasid.

Värvihälbed põhjustavad sageli probleeme, kui kokku pannakse eri tarnijate osad. Siis torkab silma väikseimgi kõrvalekalle. Sellistel juhtudel esitatakse RAL-ile tihtipeale seesuguseid küsimusi:

  • Milline on „õige“ RAL-värv?
  • Millise piirini läheb toon RAL-värvi alla ja millal enam mitte?
  • Kes saaks selle vaidluse lahendada?

Vastuseks neile küsimustele võib viidata:

RAL-i esitatavates originaalregistrikaartides on märgitud, mis number vastab millisele värvile. Nendest kaartidest tulebki värvide võrdlemisel lähtuda. Kuna RAL-värve võib kasutada igaüks ja mis tahes otstarbel, ei arva RAL, et võiks kontrollida RAL-kaartide alusel valmistatavaid tooteid. Sel põhjusel ei sätesta RAL mingeid lubatavaid kõrvalekaldeid, sest need sõltuvad mitmesugustest kaubandusega seotud nõuetest.
Kui tooted on silmnähtavalt kõlbmatud, võivad aidata vaid kvalifitseeritud eksperdid. Saksamaal võib pädeva asjatundja aadressi saada kaubandus-tööstuskojast, käsitöökojast ja kohalikest kohtutest.

 

RAL 9006 ja RAL 9007

Mõlemad värvimudelid kuuluvad klassikalisse RAL 840-HR värvikollektsiooni. Sellepärast on need värvid arvatud ka Saksamaa standardtööstusvärvide paletti.

RAL 9006 ja RAL 9007 erinevad teistest klassikalistest 193 RAL mattidest värvidest, mille kõik toonid sobivad kõikidele värvilistele materjalidele, ühe olulise aspekti poolest: kõiki neid värve saab toota vaid imeväikese kõrvalekaldega, kuid RAL 9006 ja RAL 9007 mitte.

Need mõlemad värvid on loodud kunagise Saksa riigiraudtee Reichsbahn korrosioonitõrjeprogrammi raames. Neid tuli kasutada teraskonstruktsioonide (raudteejaamade, sildade jms) ning veeremi (katuste jm) kaitseks korrosiooni eest. Sarnasel eesmärgil kasutasid neid värve ka endine õhu- ja merevägi. Nende värvide otstarve ei ole iial olnud dekoratiivne. RAL 9006 toodetakse põhimõtteliselt alumiiniumosakestest ja RAL 9007 raudoksiidist vaheldumisi õhukeste alumiiniumpulbrikihtidega.

Reichsbahn registreeris kõik oma värvid RAL-is, et saaks neile tellimuste esitamisel viidata. Nii sattusid RAL 9006 ja RAL 9007 värvipaletti, kuid 1970ndatest alates on need värvid põhjustanud mitmeid arusaamatusi.

Viimasel ajal on metallivärve hakatud ohtralt kasutama mitmesugustel arhitektuurialadel (aknaraamide, kauplusepõrandate jms valmistamisel). Sellega seoses on nõuete esitamisel hakatud kasutama RAL 9006 ja RAL 9007 hoolimata sellest, et sellistele standarditele ei ole sätestatud ühte katet. Pealegi on nende värvide kasutamiseks dekoratiivsel eesmärgil vaja läbipaistvat kihti. Tihtipeale arvatakse need selle tõttu erikatete kategooriasse ja neile määratakse vastav hind.

Keeruliseks läheb siis, kui soovitakse RAL 9006 ja RAL 9007 värve ning tuleb kasutada mitut sorti katet (värvi, lakki, pulberkatet). Sellisel juhul tuleb värv sageli eri varjunditega.

Sellepärast soovitame RAL 9006 ja RAL 9007 kasutada üksnes korrosioonitõrjeks, mitte dekoratiivsel eesmärgil.

                                                                                                                                                                              <Tagasi